Aktualności
Dotacje na innowacje

Sklep internetowy

Sklep komputerowy

Informacje

*
mapa mapa
* SKUP zużytych kartridży

Jeśli masz w domu lub w biurze puste kartridże, a nie wiesz gdzie możesz je oddać- nie wyrzucaj ich! Przyjdź do nas.

90% kartridży nadaje się do recyklingu. Zamiast wyrzucać kartridże do śmieci, przekaż je nam. Jesteśmy partnerem firmy Eco Service, która posiada uprawnienia do recyklingu oraz utylizacji odpadów.

Wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz.U.2007.39.251/ każda firma a także osoba fizyczna jest zobowiązana oddać zużyte materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek uprawnionemu odbiorcy.


Prawa i obowiązki posiadacza odpadów wg Ust. z 27.04.2001 r., o Odpadach, jakim podlega każda firma i instytucja w Polsce:

Wytwórcą odpadów jest podmiot, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów. (Art.3, ust.22)

Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca, inna osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna). Posiadaczem odpadów jest sie do momentu gdy odpady te znajdują się w granicach jego nieruchomości (Art.3, ust.13)

Recyklingiem ustawa określa odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania tych substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu. (Art.3, ust. 21)


Zasady gospodarowania odpadami:

Wytwórca odpadów zobowiązany jest do:
- Zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość, zapewnienia odzysku (zgodnego z zasadami ochrony środowiska),
- Zapewnienia unieszkodliwienia.

Posiadacz odpadów obowiązany jest do:
- Postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami,
- W pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeśli z przyczyny technologii jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwić.
- Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie było niemożliwe z przyczyn jak w poprzednim punkcie.Za przekazane odpady wystawiamy Kartę przekazania odpadów.

Pomyśl o ochronie przyrody. Materiał, z którego zrobione są kartridże to plastik. Rozkład tworzyw sztucznych w środowisku trwa prawie 1000 lat.

Subskrypcja


Więcej informacji
Katalogi

Dział
katalogów firm:


zapraszamy do zapoznania
się z ofertami.
Aktualności

Vector

Parker Sonnet
już dostępne
Partnerzystrona główna | aktualności | promocje | zamówienia | sklep komputerowy | o firmie | kontakt
copyright © 2008 - INTERHURT Sp. z o.o.