Aktualności
Dotacje na innowacje

Sklep internetowy

Sklep komputerowy

Informacje

*
mapa mapa
* Zużyty sprzęt komputerowy

Szanowni klienci!

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13 września 1996r konsument :


- Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art.35 ustawy ZSEE)
- Konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art.36 ustawy ZSEE)
- Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
- Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
- Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art.35 ustawy ZSEE)
- Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art.3 ust. 2 pkt.6a ustawy UCiPwG)


W związku z art. 42 wyżej wymienionej ustawy informujemy naszych klientów o możliwości nieodpłatnego przekazania nam zużytego sprzętu z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Zgodnie z art. 41 powyższej ustawy informujemy, iż pozostały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3 w Zgorzelcu

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Składowisko Miejskie w Jędrzychowicach
Tel: 075-7782144
e-mail: skladowisko@mpgk.zgorzelec.pl


Jesteśmy partnerem organizacji odzysku ElektroEko.
Za oddany ZSEiE wystawiamy Karty przekazania odpadów

Subskrypcja


Więcej informacji
Katalogi

Dział
katalogów firm:


zapraszamy do zapoznania
się z ofertami.
Aktualności

Vector

Parker Sonnet
już dostępne
Partnerzystrona główna | aktualności | promocje | zamówienia | sklep komputerowy | o firmie | kontakt
copyright © 2008 - INTERHURT Sp. z o.o.